منو کاربری

اخذ مصوبه پروژه مسکونی مجمر

​مصوبه پروژه مجمر در تاریخ 97/8/26 در ستاد تخصصی هلدینگ به تصویب رسید.این پروژه 3580متر مربع مساحت دارد و در خیابان کمال اسماعیل و نزدیم سی و سه پل قراردارد.کاربری این پروژه مسکونی و در مجموع دارای...

ادامه مطلب...

اخذ مصوبه بلوک B-9 ایرانیان شیراز

​این پروژه بعد از تاییدیه معماری در کمسیون معماری به ستاد تخصصی هلدینگ رسیده و در تاریخ 97/9/25در این ستاد به تصویب رسید. این پروژه در مجموع 17248متر مربع مساحت دارد و در 13طبقه اجرا می گردد و مشرف...

ادامه مطلب...