منو کاربری

مناقصه پروژه سمبلیک (شاهین ایرانیان) بلوک A2 , A1 (زمان شرکت در مناقصه منقضی شده )

-

نحوه تسویه حساب تمام مناقصات به صورت 100% تهاتر با املاک و دارائی های شرکت عمران و مسکن اصفهان می باشد .

تضمین شرکت در مناقصه باید به یکی از صورت های مشروحه زیر انجام پذیرد .

  1. چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت عمران و مسکن اصفهان
  2. چک بین بانکی در وجه شرکت عمران و مسکن اصفهان
  3.  ضمانت نامه بانکی در وجه شرکت عمران و مسکن اصفهان

ارائه اصل فیش نقدی واریزی به حساب بانکی شرکت عمران و مسکن اصفهان

شرط بازگشائی پاکات استعلام دهندگان تسلیم همزمان استعلام خرید و نصب هریک از موضوعات قراردادها میباشد .

ردیفشرح مناقصهمبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه (ریال)مبلغ خرید اسناد مناقصه (ریال)
1 خرید قطعات پله برقی 5,000,000,000 1,000,000
2 نصب و راه اندازی قطعات پله برقی 300,000,000 1,000,000
3 خرید قطعات آسانسور 1,000,000,000 1,000,000
4 نصب و راه اندازی قطعات آسانسور 100,000,000 500,000