منو کاربری

مجموعه توليدي زيتون

شركت عمران و مسكن اصفهان علاوه بر فعاليت در حوزه ساخت و ساز انبوه داراي دو كارگاه توليدي بزرگ نيز مي باشد كه يكي از آنها مجموعه توليدي زيتون است . كارگاه زيتون در شهرك صنعتي جي واقع شده است و در حال...

ادامه مطلب...

مجموعه توليدي بنياد بتن

شركت عمران و مسكن اصفهان علاوه بر فعاليت در زمينه ساخت و ساز انبوه ، داراي دوكارگاه بزرگ توليدي است كه يكي از آنها به نام مجموعه توليدي بنياد بتن در منطقه شاهين شهر واقع شده است . از جمله محصولات...

ادامه مطلب...