منو کاربری

ما به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و جایگاه رفیع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و با تکیه بر چهل سال تجربه با حضور نیروهای متخصص و متعهد , در تلاش هستیم در راستای چشم انداز و ماموریت شرکت عمران و مسکن اصفهان گام برداشته و در صنعت ساخت و ساز خدماتی غیر قابل رقابت ارائه نمائیم .

مزیت رقابتی ما , همدلی کلیه ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی است و مشتریان دارائی نامشهود ما محسوب میشوند .

 

  مهندس حمید فروزان