منو کاربری

فرم استخدام
 1. درهنگام تکمیل فرم دقت نمایید که پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد .
 2. مشخصات فردی
 3. نام(*)
  لطفا نام خود را به طور صحیح وارد کنید
 4. نام خانوادگی(*)
  لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد کنید
 5. نام پدر(*)
  لطفا نام پدر را وارد کنید
 6. شماره ملی(*)
  لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید
 7. تاریخ تولد(*)
  / / ورودی نامعتبر
 8. محل تولد(*)
  لطفا فیلد محل تولد را تکمیل نمایید
 9. وضعیت نظام وظیفه ( آقایان)
  ورودی نامعتبر
 10. شماره بیمه تامین اجتماعی (در صورت اخذ)
  Invalid Input
 11. دین(*)
  لطفا فیلد دین را تکمیل نمایید
 12. مذهب(*)
  لطفا فیلد مذهب را تکمیل نمایید
 13. وضعیت تاهل(*)
  لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید
 14. جنسیت(*)
  لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید
 15. شماره همراه(*)
  لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید
 16. پست الکترونیک(*)
  لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید
 17. نشانی محل سکونت(*)
  لطفا محل سکونت خود را وارد نمایید
 18. کد پستی محل سکونت(*)
  لطفا کد پستی محل سکونت خود را وارد نمایید
 19. تلفن محل سکونت(*)
  تلفن محل سکونت خود را وارد نمایید
 20. مدارک و وضعیت تحصیلی (از آخرین مدرک به ترتیب)(*)
 21. مدرک اخذ شده
  Invalid Input
 22. نام موسسه یا دانشگاه:
  قسمت مدارک تحصیلی را تکمیل نمایید
 23. رشته تحصیلی
  Invalid Input
 24. تاریخ شروع
  ورودی نامعتبر
 25. تاریخ پایان
  Invalid Input
 26. معدل:
  Invalid Input
 27. مدرک اخذ شده
  Invalid Input
 28. نام موسسه یا دانشگاه:
  قسمت مدارک تحصیلی را تکمیل نمایید
 29. رشته تحصیلی
  Invalid Input
 30. تاریخ شروع
  ورودی نامعتبر
 31. تاریخ پایان
  Invalid Input
 32. معدل:
  Invalid Input
 33. مدرک اخذ شده
  Invalid Input
 34. نام موسسه یا دانشگاه:
  قسمت مدارک تحصیلی را تکمیل نمایید
 35. رشته تحصیلی
  Invalid Input
 36. تاریخ شروع
  ورودی نامعتبر
 37. تاریخ پایان
  Invalid Input
 38. معدل:
  Invalid Input
 39. معلومات زبان ( غیر از فارسی):
 40. انگلیسی
 41. خواندن
  ورودی نامعتبر
 42. نوشتن
  ورودی نامعتبر
 43. سایر زبان ها
  Invalid Input
 44. خواندن
  ورودی نامعتبر
 45. نوشتن
  ورودی نامعتبر
 46. سوابق کار ( از وضع اخیر به قبل شروع نمایید):
 47. نام شرکت یا موسسه
  Invalid Input
 48. نوع شغل شما
  Invalid Input
 49. از تاریخ :
  Invalid Input
 50. لغایت تاریخ
  Invalid Input
 51. علت قطع همکاری
  Invalid Input
 52. نشانی
  Invalid Input
 53. شماره تماس
  Invalid Input
 54. نام شرکت یا موسسه
  Invalid Input
 55. نوع شغل شما
  Invalid Input
 56. از تاریخ :
  Invalid Input
 57. لغایت تاریخ
  Invalid Input
 58. علت قطع همکاری
  Invalid Input
 59. نشانی
  Invalid Input
 60. شماره تماس
  Invalid Input
 61. نام شرکت یا موسسه
  Invalid Input
 62. نوع شغل شما
  Invalid Input
 63. از تاریخ :
  Invalid Input
 64. لغایت تاریخ
  Invalid Input
 65. علت قطع همکاری
  Invalid Input
 66. نشانی
  Invalid Input
 67. شماره تماس
  Invalid Input
 68. مشخصات معرف:
 69. نام و نام خانوادگی :
  Invalid Input
 70. سمت:
  Invalid Input
 71. محل کار
  Invalid Input
 72. شماره تماس
  Invalid Input
 73. نام و نام خانوادگی :
  Invalid Input
 74. سمت:
  Invalid Input
 75. محل کار
  Invalid Input
 76. شماره تماس
  Invalid Input
 77. نام و نام خانوادگی :
  Invalid Input
 78. سمت:
  Invalid Input
 79. محل کار
  Invalid Input
 80. شماره تماس
  Invalid Input
 81. سایر اطلاعات ( مهارتها):
  Invalid Input
 82. سایر توضیحاتی که اعلام آن را ضروری می دانید:
  Invalid Input
 83. بارگزاری فایل رزومه:
  Invalid Input
 84. کلیه اطلاعات ارائه شده مورد تایید اینجانب بوده و پر کردن این پرسش نامه برای موسسه تعهدی جهت استخدام ایجاد نمیکند(*)
  Invalid Input
 85. کد زیر را وارد کنید:(*)
  کد زیر را وارد کنید:
  RefreshInvalid Input

دعوت به نظرسنجی

کاربر گرامی در صورت تمایل با مراجعه به بخش نظر سنجی و تکمیل فرم ها ما را در تعیین سطح رضایت مشتریان و متقاضیان خدمات خود، یاری بفرمایید.

بی‌تردید نتایج ارزشمند این نظرسنجی می‌تواند در ارتقای سطح کیفی خدمات شرکت عمران مسکن اصفهان و تامین رضایت بیش از پیش مشتریان بسیار موثر و کارساز باشد.

شرکت در نظر سنجی


امیدواریم با ارایه خدماتی شایسته بتوانیم همواره رضایت شما مشتریان عزیز را به دست آوریم.