منو کاربری

تجاری ایرانیان شیراز

: تجاری
: تکمیل و آماده تحویل
:
تجاری ایرانیان B8_11 12,395,600,000 ﷼
B8
زیر زمین
1
100.4
تجاری ایرانیان B8_12 7,302,820,000 ﷼
فروخته شده
B8
زیر زمین
2
36.8
تجاری ایرانیان B8_13 6,648,660,000 ﷼
فروخته شده
B8
زیر زمین
3
33.4
تجاری ایرانیان B8_13-1 6,129,180,000 ﷼
B8
زیر زمین
3.10000
30.7
تجاری ایرانیان B8_14 13,444,172,500 ﷼
B8
زیر زمین
4
75.23
تجاری ایرانیان B8_15 12,431,675,000 ﷼
B8
زیر زمین
5
68.9
تجاری ایرانیان B8_16 9,115,450,000 ﷼
B8
زیر زمین
6
50.6
تجاری ایرانیان B8_17 12,830,250,000 ﷼
B8
زیر زمین
7
72
تجاری ایرانیان B8_18-1 4,928,900,000 ﷼
B8
زیر زمین
8.10000
24
تجاری ایرانیان B8_18 12,243,430,000 ﷼
فروخته شده
B8
زیر زمین
8
61.3
تجاری ایرانیان B8_19 14,375,000,000 ﷼
B8
زیر زمین
9
90
تجاری ایرانیان B8017 8,881,425,000 ﷼
فروخته شده
B8
همکف
17
40.7
تجاری ایرانیان B8018 10,244,320,000 ﷼
فروخته شده
B8
همکف
18
46.7
تجاری ایرانیان B8019 9,935,000,000 ﷼
فروخته شده
B8
همکف
19
50
تجاری ایرانیان B8127 8,242,250,000 ﷼
فروخته شده
B8
اول
27
51
تجاری ایرانیان B8128 9,028,500,000 ﷼
فروخته شده
B8
اول
28
56
تجاری ایرانیان B7_11 15,845,750,000 ﷼
B7
زیر زمین
1
95.5
تجاری ایرانیان B7_12 13,257,830,000 ﷼
فروخته شده
B7
زیر زمین
2
69.3
تجاری ایرانیان B7_13 4,711,250,000 ﷼
فروخته شده
B7
زیر زمین
3
22.5
تجاری ایرانیان B7_14 11,503,750,000 ﷼
B7
زیر زمین
4
62.5
نتایج 1 تا 20 از کل 42 نتیجه

محاسبه گر قیمت