منو کاربری

تجاری پارسیان

: eslide_parsian_5_1074694267.jpg
: تجاری
: فروخته شده
:
تجاری پارسیان واحد 4 13,741,850,400 ﷼
فروخته شده
همکف
4
70.76
تجاری پارسیان واحد 25 4,931,400,000 ﷼
فروخته شده
اول
25
27.5
تجاری پارسیان واحد 24 10,331,212,800 ﷼
فروخته شده
اول
24
57.18
تجاری پارسیان واحد 23 5,749,576,200 ﷼
فروخته شده
اول
23
31.7
تجاری پارسیان واحد 22 6,429,896,000 ﷼
فروخته شده
اول
22
32.43
تجاری پارسیان واحد 20 6,812,122,200 ﷼
فروخته شده
اول
20
38.66
تجاری پارسیان واحد 19 8,066,328,175 ﷼
فروخته شده
اول
19
38.5
تجاری
تجاری پارسیان واحد 18 8,026,714,700 ﷼
فروخته شده
اول
18
39
تجاری
تجاری پارسیان واحد 17 4,665,000,000 ﷼
فروخته شده
اول
17
25
تجاری پارسیان واحد 16 5,730,400,660 ﷼
اول
16
29.1
تجاری
تجاری پارسیان واحد 15 7,085,395,250 ﷼
اول
15
35
تجاری
تجاری پارسیان واحد 11 5,182,000,000 ﷼
فروخته شده
اول
11
28
تجاری پارسیان واحد 5 10,840,716,000 ﷼
فروخته شده
همکف
5
55.4
تجاری پارسیان واحد 7 8,241,000,000 ﷼
فروخته شده
همکف
7
37
تجاری
نتایج 1 تا 14 از کل 14 نتیجه

محاسبه گر قیمت

دعوت به نظرسنجی

کاربر گرامی در صورت تمایل با مراجعه به بخش نظر سنجی و تکمیل فرم ها ما را در تعیین سطح رضایت مشتریان و متقاضیان خدمات خود، یاری بفرمایید.

بی‌تردید نتایج ارزشمند این نظرسنجی می‌تواند در ارتقای سطح کیفی خدمات شرکت عمران مسکن اصفهان و تامین رضایت بیش از پیش مشتریان بسیار موثر و کارساز باشد.

شرکت در نظر سنجی


امیدواریم با ارایه خدماتی شایسته بتوانیم همواره رضایت شما مشتریان عزیز را به دست آوریم.