منو کاربری

پروژه تجاری اداری شاهین ایرانیان شاهین شهر

: screenshot_1.jpg
: اصفهان، شاهین شهر میدان امام حسین
: تجاری, اداری
: در حال اجرا و پیش فروش
:

این پروژه در زمینی به مساحت حدود 10.000 مترمربع در دو بلوک تجاری ، تفریحی  و تجاری ، اداری در حال ساخت می باشد.

مجموعه تجاری تفریحی در 5 طبقه و دارای 100 واحد تجاری و امکاناتی از قبیل گالری، پاتیناژ ، فودکورت ، رستوران و سالن بازی می باشد.

مجموعه تجاری اداری در 5 طبقه و شامل 75 واحد تجاری با متراژهای 30 تا 50 مترمربع  و 25 واحد اداری با متراژهای 70 تا 130 مترمربع می باشد.

:
شاهین A2T01 11,894,382,450 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
1
61
تجاری
شاهین A2T04 8,896,464,450 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
4
47
تجاری
شاهین A2T07 5,048,978,700 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
7
28
تجاری
شاهین A2T09 8,929,619,400 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
9
49
تجاری
شاهین A2T11 9,881,510,115 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
11
53
تجاری
شاهین A2T12 6,919,266,150 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
12
39
تجاری
شاهین A2T14 14,559,000,000 ﷼
رزرو شد
A2
همکف
14
60
تجاری
شاهین A2T15 15,699,750,000 ﷼
A2
همکف
15
65
تجاری
شاهین A2T17 6,287,458,500 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
17
34
تجاری
شاهین A2T27 36,454,087,500 ﷼
A2
همکف
27
238
تجاری
شاهین A2T31 5,646,183,000 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
31
28
تجاری
شاهین A2T32 5,449,890,750 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
32
27
تجاری
شاهین A2T33 4,753,945,500 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
33
26
تجاری
شاهین A2T34 6,432,905,700 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
34
32
تجاری
شاهین A2T35 10,447,446,863 ﷼
فروخته شده
A2
همکف
35
50
تجاری
شاهین A2T38 16,278,679,875 ﷼
رزرو شد
A2
اول
38
94
تجاری
شاهین A2T40 7,701,898,200 ﷼
فروخته شده
A2
اول
40
46
تجاری
شاهین A2T41 7,920,793,800 ﷼
فروخته شده
A2
اول
41
46
تجاری
شاهین A2T43 5,246,460,600 ﷼
فروخته شده
A2
اول
43
31
تجاری
شاهین A2T44 5,146,530,000 ﷼
فروخته شده
A2
اول
44
30
تجاری
نتایج 1 تا 20 از کل 40 نتیجه

محاسبه گر قیمت