منو کاربری

تجاری مسکونی پارسینا

جهت اطلاع از مصوبه های شرایط و زمان آغاز فروش این پروژه، شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید تا نسبت به اطلاع رسانی به شما اقدام گردد.
شماره تلفن همراه(*)
شماره تلفن همراه وارد شده معتبر نمی باشد.

مجموعه تجاری مسکونی پارسینا شامل

چهار طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ

زیرزمین -1 و طبقه همکف با کاربری تجاری

طبقات اول تا ششم با کاربری مسکونی

: screenshot_5_2087542912.jpg
: اصفهان، خیابان پرفسور فلاطوری چهارراه اشراق
: مسکونی, تجاری
: در حال اجرا
:

مساحت مفید تجاری          3671 مترمربع

مساحت مفید مسکونی      12952 مترمربع

مساحت مفید انباری          1655 مترمربع

تعداد طبقات                     12 طبقه

تعداد واحد مسکونی           109 دستگاه

تعداد واحد تجاری               72 دستگاه

تعداد پارکینگ                 417 عدد

:
: screenshot_10_1673281363.jpg

محاسبه گر قیمت